Viktig informasjon om årsmøte 2021

Grunnet COVID-19🦠 kan vi ikke gjennomføre årets årsmøte med fysisk oppmøte. Årsmøtet vil foregå digitalt og vil bli avholdt torsdag 27.mai kl 19:00

Hjelp oss med planleggingen!

For å lette planleggingen av det digitale årsmøte, trenger vi 1minutt av din tid hvor det er viktig at flest mulig besvarer dette spørreskjema.

First for å svare på spørreskjema er innen torsdag 22.april.

Vi trenger DEG i styret, lyst til å bli med?

For perioden 2021 – 2022 trenger Oslo Kiteklubb minst 2 nye styremedlemmer. Da 4 av nåværende styremedlemmer ikke stiller til gjenvalg.

Vi ser etter deg som har et stort brennende engasjement for Oslo Kiteklubb og som kunne tenke seg å bli med i styret for å forme klubben videre. Du kan lese mer om hva styrearbeidet består av i del 4 av dette spørreskjema

Valgkomité

Styret vil i år fungere som valgkomite. Valgkomiteen vil gå igjennom kandidatene som har gitt sitt ønske om å sitte i styret. Med bakgrunn av besvarelsene på spørreskjema, vil valgkomiteen gi sin innstilling til årsmøte om hvilke kandidater som valgkomiteen mener bør velges inn i styret.

Valgkomiteen vil vektlegge kandidatene ut i fra følgende grunnlag:

  1. Engasjement og lidenskap for å sitte i styret
  2. Hva kandidaten ønsker å bidra med i styret
  3. Egenskaper og ferdigheter

Utover dette, er det til slutt medlemmene av OKK som velger hvem de ønsker inn i styret. Man står helt fritt til å stemme de innkomne kandidater man selv ønsker. Du kan nominere deg selv som kandidat ved å fylle ut dette skjema

Forslag til saker

Har du forslag til saker som du ønsker at skal behandles på årsmøtet, kan du benytte deg av del 2 av dette spørreskjema eller du kan sende oss en e-post til styret@oslokiteklubb.no

Saker du ønsker at skal behandles på årsmøtet skal være godt begrunnet og må inkludere forslag til vedtak. Husk at saker du foreslår bør gagne alle medlemmene og Oslo Kiteklubb i sin helhet.

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte med tilhørende protokoll, saksliste og link til digitalt møte sendes senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

Tusen takk

På forhånd tusen takk for at du hjelper oss 😀🤙

Hilsen oss i styret!
(du finner spørreskjema her)