Grunnregler

Du bidrar til å skape et godt og trygt miljø blant dine gode kitebuddies ved å følge disse enkle grunnreglene når du er ute og kiter.
Kjør defansivt og ikke tvihold på forskjørsretten, kiting skal være gøy!

Launch og landing

Se deg for når du skal «launche» og «lande» kiten. Pass på at det er klart. Det er gjerne ved «launching» og «landing» at det skjer ulykker, så ikke ta sjanser. Be om hjelp om du er usikker!

Vannstart

Kiteren som skal ut på vannet har forkjørsrett. Det er fordi vinden på land kan være mer ustabil. Da er det en større risiko og mer krevende å være kiteren på vei ut på vannet. Vik ved for eksempel å ta et ekstra legg før du kommer deg tilbake til stranden.

Krysse hverandre

Når to kitere møter / krysser hverandre skal kiteren som kjører «UPWIND» alltid holde kiten sin «HØYT» og kiteren som kjører «DOWNWIND» alltid holde kiten sin «LAVT». Da unngår vi kollisjon som er forbundet med stor fare. Hvis du er i tvil, snu.

Vikeplikt

Du skal vike for kiteren som kiter til høyre (vind i høyre øre, tut og kjør! – vind i høyre øre har rett til å kjøre). Venstre side av din kitebar har som oftest en sterk farge (eks; rød, orange, gul etc avghenig av kitemerke). Fargen gir deg en god påminnelse om at du har vikeplikt om du kjører denne retningen. Du har også vikeplikt om du kjører i toeside.

Når du kommer mot en kiter som har forkjørsrett, les hvor kiteren har tenkt seg, og løft/senk kiten din (som beskrevet over). Hvis du er i tvil, snu.

Downwind vs Upwind - Vikeplikt

Kiteren som befinner seg «UPWIND» har vikeplikt for kiteren som befinner seg «DOWNWIND». Ved kryssing skal kiteren som kjører «DOWNWIND» alltid holde kiten «LAVT» og kiteren som kjører «UPWIND» alltid holde kiten «HØYT». Hvis du er i tvil, snu.

Gi plass

Du skal alltid vike unna kitere som ikke har kontroll, spesielt ovenfor nybegynnere. Hold god avstand for kitere som bodydragger eller som er uten brettet sitt. Og sjekk gjerne om de trenger hjelp. Det er alltid hyggelig å få hjelp til å få tak i kitebrettet for eksempel.

Husk at kiteren som bodydragger eller ikke har kitebrettet på beina, har mindre manøvreringsevne (umanøvrerbar) og har også mindre oversikt. Etter sjøveisreglene har du derfor alltid vikeplikt for denne kiteren uansett hvilken retning du selv kiter.

Forbikjøring

Kjører du raskere enn kiteren foran deg, har du vikeplikt. Det er ikke sikkert kiteren foran deg ser deg og det er kun du som har overblikk over situasjonen. Ved forbikjøring bør du ha minst en kitelengde i klarering mellom deg og kiteren som du kjører forbi. Vær oppmerksom på at personen foran deg kan plutselig snu.

Hold avstand til store fartøy / skip

Når store fartøy / skip passerer, er det svært viktig at du opprettholder god sikkehetsmargin med min. 300 meter. Du har vikeplikt! Ikke kryss unødvendig foran skipets bane da dette er forbundet med stor fare ovenfor deg selv. Mannskapet i skipet / fartøyet har stor blindsone og vil ikke kunne seg deg. Selvom du føler at du har god kontroll, er det alltid forbundet med høy risiko å kite rundt skipet hvor du kan risikere å bli liggende i vannet foran skipets bane. Skipet vil skape turbulente vinder rundt skipet som vil påvirke din evne til å kite trygt.

Unngå farlige situasjoner

Vik for andre «ikke kitere» selvom det er motparten som har vikeplikt. For eksempel kan det være båter, seilbåter, skip, badende, padlere, surfere etc. Det er viktig å huske på at andre som ferdes på sjøen ofte ikke har kunnskap om kiting. Det er alltid ditt ansvar å sørge for og unngå farlige situasjoner.