Høringsinnspill til Meld. St. 18 (2023–2024) – Ein forbetra tilstand for villrein

Oslo Kiteklubb (herunder OKK) viser til Meld.St. 18 (2023-2024) – Ein forbetra tilstand for villrein, hvor vi fremmer følgende innspill og anmodningsvedtak. Vi er positive til at det er utarbeidet en egen melding for å sikre bedre leve- og bestandsdyktig for vår ansvarsart. OKK er Norges største kiteklubb som er anerkjent for å representere kitere…

Hardangervidda i fare for å bli stengt!

(For english – please scroll down) Oslo Kiteklubb har i dag deltatt i møte med Statsforvalteren i Oslo & Viken angående “Avsluttende møte – utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde” Her ble vi i dag orientert om hvilke tiltaksplan som ønskes gjennomført for å kunne opprettholde en bærekraftig og levedyktig villreinstamme på Hardangervidda, utført av…

Innkalling til Årsmøte 2023

Årsmøtet avholdes tirsdag 7.mars kl 19:00 på Brygg Oslo Alle medlemmer bes besvare dette spørreskjema slik at vi får organisert årsmøtet. Bruk også spørreskjema for å levere inn forslag til saker som skal behandles av årsmøtet. Forslag til saker skal være sendt inn til styret innen 1.februar 2023. For perioden 2023 – 2024 trenger Oslo…

OKK Media Crew

Vi ser etter deg som har lyst til å bidra til fellesskapet i klubben, men som ikke ønsker å sitte med typisk styrearbeid. Ditt bidrag til klubben er å kunne forevige og fange opp de gode øyeblikkene blant medlemmene på turene med videokameraet. Det er mye god stemning på turene som er viktig å ta…

Miljødirektoratet endrer Statsforvalteren sitt vedtak ang Teibern

Miljødirektoratet har endret Statsforvalteren i Oslo og Viken sitt vedtak angående montering av vindmåler på Lille Danmark. Oslo Kiteklubb har fått midlertidig tillatelse til oppføring av vindmåleren på Teibern. Vindmåleren må fjernes dersom det blir vedtatt fellingstillatelse på trestolpen. Styret skulle gjerne sett at Miljødirektoratet gav OKK medhold i at stolpen skulle bestå eller ble…

Vi trenger deg i styret

For perioden 2022 – 2023 trenger Oslo Kiteklubb minst 2 nye styremedlemmer eller fler. Da 2 av nåværende styremedlemmer ikke stiller til gjenvalg. Vi ser etter deg som har et stort brennende engasjement for Oslo Kiteklubb og som kunne tenke seg å bli med i styret for å forme klubben videre. Det skjer masse spennende…

Har du tatt koronavaksinen?

Vi jobber med å kartlegge Oslo Kiteklubb’s muligheter til å kunne arrangere turer utover høsten og vinteren. I den forbindelse trenger vi 1 minutt av din tid for å kartlegge vaksinasjonsgraden blant våre medlemmer. Ved gjenåpningen av samfunnet i “trinn 4”, er et av kravene bruk av koronapass ved arrangementer. Vi vil blant annet bruke…