Har du tatt koronavaksinen?

Undersøkelse om koronavaksine💉

Vi jobber med å kartlegge Oslo Kiteklubb’s muligheter til å kunne arrangere turer utover høsten og vinteren.
I den forbindelse trenger vi 1 minutt av din tid for å kartlegge vaksinasjonsgraden blant våre medlemmer.

Ved gjenåpningen av samfunnet i “trinn 4”, er et av kravene bruk av koronapass ved arrangementer.
Vi vil blant annet bruke din besvarelse til å vurdere hvorvidt det f.eks er mulig å gjennomføre Høststorm Campen i år eller ikke i tillegg til de gjeldene smittevernregler. Derfor er det så viktig for oss at så flest mulig besvarer dette spørreskjema.

Undersøkelsen er 100% anonym og du gir ikke fra deg noen personsensitive opplysninger. Du får 3 til 6 spørsmål avhengig av hva du svarer underveis som tar maks 1 minutt å svare på.

Du finner spørreundersøkelsen her

Svar frist fredag 13. august.

Tusen takk for hjelpen!
Hilsen oss i styret