Vindretning

Om Spotten

 • Spotten ligger rett ved Bygdin Hotell, her kan du få kite- in/out!
 • Denne delen av spotten ligger på østsiden av Bygdin.
 • Her kan du innover Raudfjordsanden eller på Raudfjorden.
 • Dette er et super utgangspunkt for toppturkiting til Bitihorn for de mest erfarne.
 • Før du ankommer toppen av Bitihorn, anbefales det at du legger ned kiten, her kan det blåse kraftig!
  • Pakk sammen kiten, nyt toppen og kjør på ski ned igjen.
  • Det er stupbratt på alle kanter av Bitihorn, vær forsiktig!
 • Parkering mot betaling på Bygdin Hotell
 • Vær oppmerksom på:
  • Veien er nattestengt fra 20:00 til 08:00 v/Gardli bom.
  • Veien er vinterstengt fra januar til februar v/Gardli bom.
 • Respekter og gjør deg kjent med Snøkiteregelene!

Værmelding
Sjekk Bygdin på yr

Vindmåler
Nei

Veibeskrivelse
Vis i Google maps

Trafikkmeldinger
Er veien stengt eller åpen ?

Nødvendige kiteskills
Erfaren

Type
Flatt til terreng