Vindretning

Om spotten

 • Parkering på Omlistranda Camping, ca 1km å gå.
 • Rigging foregår nederst på tarmen til Rogna (liten plass)!
 • VIKTIG! Kitespotten ligger midt i “Mølen fuglefredningsområde” og er strengt regulert.
  • I sone 1, er kiting kun tillatt 1.juni – 15. august.
  • I sone 2, er kiting tillatt hele året.
  • I sone 3, er kiting forbudt hele året.
  • I sone 4, all kiting er tillatt hele året.
 • Respekter badebøyer!
 • Respekter fuglelivet!

Værmelding
Sjekk Omlidstranda Camping på yr

Vindmåler
Fugløya på Kystvær Appen

Veibeskrivelse
Vis i Google maps

Nødvendige kiteskills
Erfaren
(Du må være god på å rigge på sykt liten plass!)

Type
Glossy Flat to Chop